Generalforsamling i Thyholm Rideklub

 

D. 25/2 2021 kl. 19.00 afholdes der generalforsamling i THR. 

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formanden

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6. Valg af to revisorer og en suppleant

7. Fastsættelse af kontingent

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden, Lone Højbjerg,  i hænde senest 8 dage før.

På grund af Covid-19 er det nødvendigt med tilmelding. Det skal ske til Mai-Britt Kjær Sørensen, tlf 40468863, senest d. 19/2 kl. 20.00.

Når vi ved hvor mange der deltager, meldes adresse for afholdelse ud her på hjemmesiden.

God dag til jer alle fra Bestyrelsen i THR

 
FIND OS HER:

Thyholm Rideklub

Kalkværksvej 3

7790 Thyholm

Email: THR.rideklub@gmail.com
Tlf:  +45 51532078

Åbningstider 

7:00 - 20:00 

Mandag til Fredag

 

7:00 - 18:00

lørdag og sødag

© 2018 Thyholm Ridekub.
Created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon